Del Bika

05/04/2009 09:52

 

Del Republika. Vajza nga Lazarati qe shquhej per karakterin e saj te forte. Ne nje duel te gjate dhe te veshtire midis Bikes dhe Aides qe eshte vene re dhe ne sondazhin tone nga diferenca e vogel ne vota midis te dyjave.

Back

Search site

© 2009 | te gjitha te drejtat e rezervuara |besi2.tk|besi --- Lecos.