fito para ne internet

www.besi-ks.org pasi ta lexoni te gjitha qka jan te shkruar klikoni ne keto foto.
NeoBux është një nga programet më të besueshme Pay Per Click (Pagesë Për Klikim), në internet, me pagesa të sigurta.
 kjo mundesohet nga www.besi-ks.org

Si funksionon ky sistem?

Kjo gjë është shumë e lehtë. Puna e juaj është që të bëni disa klikime në ditë, që ju merr një kohë minimale, 1 minut. Për ti shumëfishuar fitimet tuaja, keni edhe mundësinë për të rreferuar persona të tjerë, që automatikisht do të jenë nën rrjetin tuaj. Kë mund të rreferoni ju? Ato persona mund të jenë: anëtarë të familjes, farefis, shokë etj.

Po çfarë do të fitoni nëse klikoni?
 

 
  • Për çdo klik, ju do të shpërbleheni me 0.01$ (Dollarë)

Në një ditë, varësisht, ju do të keni mundësinë të klikoni 4-5 reklama.
 

____________________________

5 x 0.01$ = 0.05$ në ditë
30 x 0.05$ = 1.5$ në muaj
_____________________________


Kjo duket pak, mirëpo nuk është e tëra. Nëse dëshironi që të fitoni më shumë, shuma juaj e parave mundet të rritet shumëfish nëse ju rreferoni persona të tjerë që të regjistrohen në këtë program. Pasi të jenë regjistruar personat e rreferuar nga ju, anëtarët e familjes, shokë etj, atëherë ju do të fitoni edhe nga klikimet e tyre.
 

Për shembull, nëse ju keni arritur të rreferoni 10 persona, fitimet e juaja do jenë:

 
___________________________________________

10 persona x 5 klikime = 50 klikime në ditë
50 klikime x 0.01$ = 0.5$ në ditë
30 ditë x 0.5$ = 15$ në muaj
___________________________________________
Totali mujor: 1.5$ + 15$ = 16.5$


Vini re, e rëndësishme është se ju mund ti tërhiqni paratë tuaja menjëherë sapo të keni arritur shumën prej 2$. Paratë jepen nëpërmjet sistemeve më të sigurta në internet, PayPal dhe AlertPay (PayPal dhe AlerPay janë banka online, ku mund të hapni konton tuaj personale, të pranoni dhe dërgoni pagesa si në internet ashtu edhe në banka të ndryshme të vendit dhe botërore)
 

Po që se nuk keni të hapur PayPal ose AlertPay llogari, klikoni në to.


Tani ju mbetet juve të provoni. Po që se jeni të zellshëm, ju do të mund ti rrisni fitimet tuaja. Sa më tepër persona që rreferoni, aq më tepër keni fitime.


Dëshiron të regjistrohesh?! Kliko në foton më poshtë!
besi-ks.org 

 Me respkete, besi-ks

 earn money with neo bux english version

 www. earn money in english version

 
besi-ks.org

At NeoBux you get paid just by browsing our sponsor's ads.

You don't need to pay to start earning.
 

This site is being completely designed from scratch because, as users of other PTC sites we were sure that, besides many offers, none could give us what we wanted as users or advertisers.

First let's describe the amount you win per click and for each of your referral's purchases depending on the type of membership you have:

Pioneer and Standard Membership (its for free)

Per click: $0.010 (standard view) · $0.015 (extended view)
Per referral click: $0.005 (standard view) · $0.010 (extended view)

Golden Membership

Per click: $0.010 (standard view) · $0.020 (extended view)
Per referral click: $0.010 (standard view) · $0.020 (extended view)

Minimum Payout:

The minimum payout amount is set at $2.00 (two US dollars) for your first payout request, $3.00 (three US dollars) for the second, $4.00 (four US dollars) for the third and so on until $10.00 (ten US dollars).
This means that when you reach or go beyond this limit, you can request your earned money.

Amount of time for payment processing:

After you request your payment, you'll receive it instantly upon request or in less than 48 hours, in PayPal or AlertPay.
 

Access detailed statistics of your clicks, earnings and even of your referral's clicks and activities.

You don't need to pay, just register and start earning!
 


Search site

© 2009 | te gjitha te drejtat e rezervuara |besi2.tk|besi --- Lecos.